Meteen naar de inhoud
 • WIN EEN JAARVOORRAAD BIKINI'S - NU MEEDOEN

 •  

  Code: DREAMLAND

  *Aanbieding geldig bij aankoop van zwemkleding (bikinitop met broekje, boardshort, badpak) uit de nieuwe lente- en zomercollectie. Deze aanbieding kan niet worden gecombineerd met andere lopende acties. Artikelnummer van het gratis tasje: ABJAA00188-GKV0 ( adviesverkoopprijs: € 25,95, £22, DKK199, Zł119, CHF29, Kr299). Foto niet contractueel. Slechts één cadeau per aankoop. Aanbieding beschikbaar zolang de voorraad strekt.
 • GRATIS VERZENDING EN RETOUREN VOOR LEDEN - MELD JE NU AAN

 • PROFITEER VAN EXCLUSIEVE VOORDELEN MET DE BILLABONG CREW - MELD JE NU AAN

Klantenservice Verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Inleiding

Deze verkoopvoorwaarden worden samen met het door de klant ingevulde bestelformulier en eventuele andere op de Website geplaatste voorwaarden (zoals hierna gedefinieerd) aangeduid als deze ‘Overeenkomst’. De Overeenkomst is van toepassing op bestellingen geplaatst op de website www.billabong-store.nl (de ‘Website’) en wordt hierbij aangegaan tussen: 

1. NA PALI, een Franse société par actions simplifiée, met een kapitaal van € 69.728.100€, met als geregistreerd adres 162 rue Belharra, 64500 Saint Jean de Luz, Frankrijk, ingeschreven in het Franse handels- en vennootschapsregister onder nr. 331 377 036, met btw-nr. BE 0866 160 213, vertegenwoordigd door de heer Thomas Chambolle,  (hierna “Wij’”, “Ons”, “Onze” of de “Verkoper’”); en

2. Iedere natuurlijke persoon die via de website een bestelling plaatst van goederen die de verkoper op de website te koop aanbiedt (hierna de ‘Bestelling(en)’), op strikt persoonlijke basis en niet voor commerciële, liefdadigheids- of handelsdoeleinden, noch met het oog op wederverkoop of overdracht, gratis of tegen vergoeding (hierna de “Gebruiker’”, “U”, “Uw” of de “Klant(en)”).

De verkoper en de klant zullen in het kader van deze Overeenkomst afzonderlijk een “Partij” en gezamenlijk de “Partijen” worden genoemd.

Door het plaatsen van een Bestelling stemt de Klant ermee in dat zijn relatie met de Verkoper betreffende de voorbereiding, afronding en uitvoering van een Bestelling onder deze Overeenkomst valt, die één enkel, ondeelbaar contractueel geheel vormt dat de relatie tussen de Partijen beheerst, met uitsluiting van eerdere versies van contractuele voorwaarden die beschikbaar zijn op de website en alle algemene voorwaarden van de klant.

 

ARTIKEL1. Doel, toepasselijk recht en grondgebied

1.1. DoelDeze Overeenkomst bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop van goederen die door de verkoper op de website worden aangeboden, tussen de verkoper en de klant. Deze Overeenkomst is van toepassing op de voorwaarden waaronder bestellingen worden geplaatst, betaald, gevolgd en geleverd, en indien van toepassing, de garanties die van toepassing kunnen zijn op Bestellingen en het recht van de klant om van gedachten te veranderen na het plaatsen van een Bestelling, in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst en het recht dat op deze Overeenkomst van toepassing is.

De verkoper heeft te allen tijde het recht de Overeenkomst te wijzigen. De Overeenkomst is van toepassing op de relatie tussen de partijen met betrekking tot een bestelling en houdt rekening met de versie van de relevante toepasselijke voorwaarden die online was op het moment dat de klant de bestelling plaatste en die uitdrukkelijk door de klant werd aanvaard bij het plaatsen van de bestelling: de verkoopvoorwaarden die deze Overeenkomst vormen, zoals gedefinieerd in de inleiding.

1.2. Toepasselijk recht, geschillenregeling en taal van deze Overeenkomst

Op de website, deze overeenkomst en alle bestellingen die via de website worden geplaatst, en de uitvoering daarvan, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan in verband met de interpretatie of uitvoering van deze Overeenkomst vallen onder de bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

Als de klant een EU-consument is, zal de klant profiteren van alle verplichte bepalingen van de wetgeving van het land waar de klant woont. Niets in deze Overeenkomst, met inbegrip van de bovenstaande paragraaf, doet afbreuk aan het recht van de klant als consument om te vertrouwen op dergelijke dwingende bepalingen van lokaal recht.

Aanvullende informatie over geschillen voor EU-leden: De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), beschikbaar op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

1.3. Grondgebied

Elke Bestelling die op de Website wordt geplaatst, kan alleen geldig worden afgesloten tussen de verkoper en een klant die een afleveradres in Nederland opgeeft, waar de bestelling moet worden afgeleverd.

 

ARTIKEL 2. Bestellingen

2.1. Een bestelling plaatsen 

Tijdens het bestelproces zal de verkoper de klant vragen te bevestigen dat de bestelling juist is voordat de klant afrekent. Als de bestelling niet juist is, kan de klant de bestelling opnieuw bekijken en de fout corrigeren voordat de bestelling bij de verkoper wordt ingediend. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de bestelling juist is.

Door een bestelling op de website te plaatsen, bevestigt de klant dat:

 • (a) de klant de goederen niet voor commerciële doeleinden koopt als handelaar;
 • (b) de klant een afleveradres in Nederland heeft;
 • (c) de klant ten minste 18 jaar oud is; en
 • (d) de door de klant tijdens de bestelprocedure verstrekte informatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, titel, voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en factuuradres) juist en volledig is.

2.2. Aanvaarding van deze Overeenkomst door de klant

De klant moet deze Overeenkomst lezen en uitdrukkelijk aanvaarden alvorens een bestelling op de website te plaatsen Klanten kunnen deze Overeenkomst die van toepassing is op hun bestelling opslaan of afdrukken. Wanneer Klanten klaar zijn om een bestelling af te ronden, kunnen zij een samenvattende verklaring van die bestelling afdrukken.

2.3. Aanvaarding van de Bestelling door de verkoper

De verkoper zal alleen Bestellingen verwerken die via de website worden ontvangen van Klanten die een afleveradres opgeven in het gebied vermeld in artikel 1.3 hierboven.

Zodra de verkoper een door de klant geplaatste bestelling ontvangt, zal de verkoper (voor zover de goederen beschikbaar zijn) een gedetailleerde orderbevestiging naar de klant sturen, met vermelding van het totale bedrag dat aan de klant wordt gefactureerd, inclusief alle belastingen, en de BTW die in rekening wordt gebracht en de leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling (de ‘bevestiging’). Onder voorbehoud van artikel 4.2.1, geeft deze Bevestiging de aanvaarding door de verkoper weer van de bestelling die door de klant werd geplaatst.

Goederen en hun prijzen zijn alleen van toepassing op bestellingen die door klanten worden geplaatst, zolang deze zichtbaar zijn op de website tijdens het plaatsen van een bestelling door een klant.

De verkoper zal de klant onmiddellijk per e-mail op de hoogte stellen, wanneer goederen uit een bestelling niet beschikbaar blijken te zijn nadat een bestelling door de klant is geplaatst. In dat geval wordt het bedrag dat voor de bestelling van de klant in rekening moet worden gebracht opnieuw berekend en wordt de klant het bedrag van de niet-beschikbare goederen terugbetaald. Indien alle door de klant bestelde goederen niet beschikbaar zijn, wordt de klant per e-mail geïnformeerd dat de Verkoper de bestelling niet kan accepteren en wordt het totaalbedrag van de Bestelling terugbetaald. De niet-aanvaarding door de verkoper van de bestelling van de klant geeft geen recht op schadevergoeding voor de klant op grond van de onbeschikbaarheid van de verwachte goederen. De klant is vrij om nieuwe bestelling op de website plaatsen voor andere beschikbare goederen. De tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van goederen geeft de klant geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

 

ARTIKEL 3. Omschrijving van de goederen en toepasselijke prijzen

3.1. Beschrijving van de goederen

De klant kan, voor het plaatsen van een bestelling, op de Website de essentiële kenmerken doornemen van de goederen die hij van plan is te bestellen. De klant erkent echter dat de afbeeldingen van de goederen puur ter illustratie dienen. Hoewel de verkoper er alles aan heeft gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kan de verkoper niet garanderen dat de weergave van de kleuren door de computer van de klant de werkelijke kleur van de goederen nauwkeurig weergeeft.

3.2. Toepasselijke prijzen

Door een bestelling te plaatsen, aanvaardt de klant de prijzen en beschrijvingen van de goederen die op de website te koop worden aangeboden. Door de grote hoeveelheid goederen op de website, kan het zijn dat sommige getoonde prijzen voor bepaalde goederen onjuist zijn. Als dit het geval is, zal de verkoper de klant op de hoogte stellen van het verschil voordat de bevestiging wordt verzonden. Als de juiste prijs lager is dan de prijs die op de website wordt vermeld, wordt de klant het lagere bedrag in rekening gebracht. Als de juiste prijs hoger is dan de prijs die op de website staat vermeld, zal de verkoper contact opnemen met de klant om te controleren of de klant de bestelling nog steeds wil ontvangen.

De prijzen die bij elk te koop aangeboden artikel worden vermeld, zijn aangegeven in euro's (€) en zijn inclusief BTW, maar exclusief verzend- en leveringskosten.  De prijzen van de goederen waarop een bestelling betrekking heeft, zijn inclusief BTW (belasting over de toegevoegde waarde) tegen het tarief dat van toepassing is op de datum waarop de bestelling wordt geplaatst op het grondgebied waar de bestelling wordt geleverd.

De verkoper heeft te allen tijde het recht de verkoopprijzen van zijn goederen te wijzigen. Indien een of meer belastingen of verplichte heffingen van tijd tot tijd worden opgelegd of gewijzigd, zowel in positieve als in negatieve zin, kunnen deze wijzigingen worden doorberekend in de verkoopprijs van de goederen die op de website worden aangeboden.

De verkoper zal de klant echter alleen de prijzen en belastingen in rekening brengen die aan de klant zijn vermeld in de bevestiging.  Bovendien zal de klant op de hoogte worden gebracht van de verzend- en leveringskosten van zijn bestellingen bij de controle van zijn winkelmandje en vóór het plaatsen van zijn bestellingen.

3.3. Kortingen

Alle speciale aanbiedingen, promotieacties en kortingsbonnen (hierna de ‘Kortingen’) zijn alleen geldig gedurende de geldigheidsperiode en volgens de voorwaarden van elke aanbieding. Kortingen mogen onder geen beding worden omgezet in een geldbedrag dat aan de klant kan worden terugbetaald of betaald.

Kortingen mogen uitsluitend worden gebruikt door de klant aan wie ze zijn toegekend en zijn niet overdraagbaar naar derden. Ze worden afgetrokken van de waarde van de bestelling van de klant, inclusief BTW, maar exclusief de kosten voor verzending en levering van de bestelling. Tenzij anders vermeld in een specifieke kortingsaanbieding, kan de klant verschillende kortingen niet cumuleren bij het plaatsen van een bestelling.

Wanneer de klant vermeldt dat hij tegelijkertijd over meerdere kortingen beschikt op de website, zal de klant alleen de korting met het grootste bedrag kunnen gebruiken voor dezelfde bestelling.

For all Reductions, the Reference Price corresponds to the one defined by the Dutch law in force, in particular regarding successive reductions.

3.4. Vouchers kopen

Vouchers die de klant ontvangt in het kader van eerdere aankopen van goederen bij de verkoper (hierna ‘Vouchers’) kunnen enkel door die klant worden gebruikt en zijn niet overdraagbaar aan derden. Zij zijn alleen geldig onder de door de verkoper vastgestelde en aan de klant meegedeelde voorwaarden, zoals die met betrekking tot hun geldigheidsduur, en kunnen slechts tegen goederen worden ingewisseld. Tenzij anders bepaald door een bepaalde voucher, zijn vouchers niet cumuleerbaar met andere vouchers of met een korting. Vouchers kunnen in geen geval in geld worden omgezet en worden niet aan de klant uitbetaald of terugbetaald.

De waarde van een voucher moet volledig worden gebruikt als onderdeel van één bestelling en mag niet worden verdeeld over meerdere bestellingen.

Als de waarde van een voucher lager is dan de waarde van de goederen die de klant wenst te bestellen, inclusief BTW maar exclusief verzend- en leveringskosten, moet de klant het verschil tussen beide bedragen betalen, en de verzend- en leveringskosten van de bestelde goederen.

Als de waarde van een voucher groter is dan de waarde van de goederen die de klant wil bestellen inclusief BTW, maar exclusief verzend- en leveringskosten, wordt de bestelling niet geaccepteerd en krijgt de klant de mogelijkheid om verder te winkelen door extra artikelen te selecteren.

Als de waarde van een voucher gelijk is aan de waarde van de goederen die de klant wil bestellen inclusief BTW maar exclusief verzend- en leveringskosten, wordt de bestelling van de klant aanvaard en hoeft de klant alleen de verzend- en leveringskosten van de bestelde goederen te betalen.

Als een bestelling om een bepaalde reden niet wordt aanvaard door de server voor elektronische betaalvalidatie, kan de klant gedurende tweeënzeventig uur (72u) geen gebruik maken van de voucher. Na het verstrijken van deze periode wordt de voucher opnieuw geactiveerd en kan deze door de klant gebruikt worden om een nieuwe bestelling te plaatsen.

 

3.5 Outlet

The products in our "Outlet" section come from collections that are 1 to 3 seasons old. The "Outlet" offers are valid while stocks last.

 

ARTIKEL 4. Betalingsvoorwaarden

4.1. Betaalvaluta

De valuta die wordt gebruikt voor het betalen van bestellingen is Euro (€).

4.2. Betalingsvoorwaarden

De klant moet de goederen betalen wanneer deze de bestelling plaatst. De klant kan de bestellingen online betalen met één van de volgende kaarten: Carte Bleue, Visa en Mastercard, en door het kaartnummer en vervaldatum op te geven, en de drie laatste cijfers van het nummer op de achterkant van de kaart.

Een onmiddellijke terugbetaling op de bankrekening van de Klant in geval van onbeschikbaarheid van een product geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

4.2.1 Door de verkoper verwerkte gegevens

Bij de betaling van een bestelling geeft de klant aan de verkoper de impliciete garantie dat de klant over de nodige machtiging beschikt om de betalingswijze te gebruiken die de klant gekozen heeft bij het plaatsen van de bestelling. Elke door de verkoper verstrekte bevestiging is afhankelijk van de goedkeuring van de betaling van de Klant door de betrokken server voor de validatie van elektronische betalingen. Als de bank van de klant de betaling weigert, wordt de Bestelling niet geaccepteerd en is de verkoper niet verplicht om de goederen te verzenden. In het kader van de maatregelen ter voorkoming van internetfraude heeft de verkoper het recht om de gegevens betreffende de bestelling en de betalingswijze van de klant ter verificatie door te geven aan een derde.

De verkoper zal alle bestellingen die op de website bevestigd zijn, controleren in samenwerking met de bank die verantwoordelijk is voor de afhandeling van de elektronische betalingen. Zo kan de verkoper elke bestelling controleren waarvan het bezorgadres verschillend is van het factuuradres van de klant. In dat geval kan de verkoper aan de klant vragen om verdere informatie en documenten te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling: bewijs van het feit dat de klant en/of de persoon van wie de naam werd meegedeeld, wel degelijk op het afleveradres verblijft, bankgegevens van de klant, enz. Deze verzoeken zullen per e-mail of telefonisch aan de klant worden meegedeeld.

De bankrekening verbonden aan de door de klant gebruikte betaalmethode zal gedebiteerd worden vanaf de voltooiing van de bestelling door de klant op de website. De verkoper heeft het recht om elke bestelling en/of elke levering op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard of de stand van zaken ervan, als de door de klant verschuldigde bedragen niet volledig zijn betaald of als er zich andere problemen voordoen met de betaling door de klant (‘Incident’) Als er een incident van de klant is geweest met een eerdere bestelling, kunnen alle volgende bestellingen die door de klant zijn geplaatst worden geweigerd en kunnen alle leveringen die voor de klant in behandeling zijn, worden opgeschort. De verkoper zal de klant hiervan op de hoogte stellen. Zodra de bestelling waarop een incident betrekking heeft door de klant is betaald, of wanneer het Incident is opgelost om de betaling en de afhandeling van de bestelling mogelijk te maken, zullen de persoonsgegevens met betrekking tot dit incident die door de verkoper zijn geregistreerd, worden gewist.  In het geval van een onopgelost incident worden de persoonsgegevens met betrekking tot dit incident bewaard gedurende twee (2) jaar vanaf de datum waarop het incident zich heeft voorgedaan. Wanneer de persoonsgegevens met betrekking tot een incident door de verkoper worden gewist, hetzij wegens het oplossen van het incident, hetzij aan het einde van de periode van twee (2) jaar, kan de klant die bij het incident betrokken is, nieuwe bestellingen plaatsen.

4.2.2 Gegevens verwerkt door de bank die de betalingen verwerkt

Om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle betalingen via de website te garanderen, worden de gegevens van de bankpassen van de klant gecodeerd met behulp van het SSL-protocol (Secure Socket Layer) terwijl ze via het Internet worden verstuurd.

De gegevens betreffende de betaalmiddelen van de klant die in de Bestelling zijn vermeld, zullen door de betalingsprovider van de verkoper ADYEN en CIC, een Franse bank, onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid, op veilige wijze worden behandeld met het oog op de verwerking en autorisatie van de betaling van de Bestelling en de analyse van de banktransactie in het kader van de maatregelen die zijn genomen ter bestrijding van creditcardfraude.

De periode gedurende welke ADYEN informatie met betrekking tot de betaalmiddelen voor bestellingen kan bewaren is maximaal vijftien (15) maanden vanaf de laatste betaling, of vanaf het einde van de contractuele relatie en, in ieder geval, binnen de limiet van de geldigheidsdatum van de betreffende betaalmethode.

Als zich een betalingsincident voordoet in verband met een frauduleus gebruik van een bankpas, zullen de gegevens van de betreffende Bestelling worden opgenomen in een betalingsincidentendossier dat door ADYEN (en Paypal indien van toepassing) wordt bijgehouden. Elke onjuiste of onnauwkeurige aangifte en elke anomalie kunnen ook specifiek door de bank worden behandeld.

 

ARTIKEL 5 Levering

Om veiligheidsredenen en ter voorkoming van bankpasfraude moeten het factuuradres en het afleveradres van elke bestelling zich op hetzelfde grondgebied bevinden, dat ook het grondgebied moet zijn dat in artikel 1.3 hierboven is vermeld.

De bestelde goederen zullen door de vervoerder worden geleverd op het afleveradres dat in de bevestiging is vermeld. De geschatte leverdatum wordt in de Bevestiging vermeld, afhankelijk van de door de klant gekozen leveringsoptie (Standaard, Spoed of Afhaalpunt) en het grondgebied waar de bestelling wordt afgeleverd.

5.1. Leveringsvoorwaarden

De verkoper vertrouwt het vervoer van de goederen toe aan de volgende vervoerder:

Land Standaard Spoed
Nederland DPD TNT

Bestellingen die worden geplaatst op een vrijdag, zaterdag, zondag of een Nederlandse feestdag, worden verwerkt vanaf de volgende maandag of vanaf de volgende werkdag. De levertijd wordt uitgedrukt in werkdagen en varieert afhankelijk van de bestemming van de goederen. Onverminderd hetgeen voorafgaat en uitsluitend ter informatie, worden de geschatte levertijden voor de verschillende leveringswijzen over het algemeen als volgt geraamd:

 • Vier (4) werkdagen voor ‘spoedleveringen’ voor adressen in Nederland vanaf de bevestiging van de bestelling van de klant door de verkoper. Om van de spoedlevering te kunnen profiteren, moet de bestelling vóór 12:00 door de klant worden geplaatst en door de verkoper worden bevestigd. 
 • Vijf (5) werkdagen voor ‘Standaardleveringen’ voor adressen in Nederland, vanaf de bevestiging van de bestelling van de klant door de verkoper. 
 • Zeven (7) werkdagen voor ‘afhaalpuntleveringen’ voor adressen in Nederland, vanaf de bevestiging van de bestelling van de klant door de verkoper.

Tijdens de verkoop-/promotieperiode kunnen de levertijden langer zijn dan de gewoonlijk vermelde tijden. Als de klant meer dan één product bestelt, kan de bestelling opgesplitst worden en kunnen verschillende pakketten op verschillende data geleverd worden.

Het niet naleven van de levertijden/data door de verkoper geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

5.2. Opvolgen van de levering

Bij de afgifte van een bevestiging ontvangt de klant een volgnummer van de bestelling, zodat de klant de voortgang van de levering van zijn bestelling kan volgen. De klant kan:

 • Klikken op een hyperlink in de bestelbevestiging, of
 • het volgnummer van zijn bestelling intypen in het veld voor het volgen van pakketten op de website van de vervoerder.

5.3. Presentatie van het pakket aan de klant

Bij de Spoedlevering worden de bestelde goederen geleverd op het afleveradres van de klant, ongeacht de locatie, zoals de verdieping, op voorwaarde dat de bezorger voorzien is van de toegangscodes of toegang die nodig is om de goederen te leveren.

Bij de spoedlevering van het pakket wordt een vrachtbrief overhandigd aan de klant, die gevraagd wordt deze te ondertekenen.  Mocht het om welke reden dan ook onmogelijk blijken het pakket aan de klant te leveren (afwezigheid van de klant, onjuist afleveradres, het adres kan niet worden gevonden, enz.), zal de bezorger een code van niet-levering doorgeven aan de verkoper en een nota nalaten aan de klant waarin vermeld staat dat de bezorger geprobeerd heeft het pakket te leveren en waarin de procedure voor het afronden van de levering vermeld staat. Als de klant zijn pakket niet afhaalt door zijn identiteitskaart voor te leggen binnen tien (10) dagen na de kennisgeving aan de klant, zal het pakket teruggestuurd worden naar de verkoper.

Bij de standaardlevering van het pakket wordt een vrachtbrief overhandigd aan de klant, die gevraagd wordt deze te ondertekenen. Mocht het om welke reden dan ook onmogelijk blijken het pakket aan de klant te leveren (afwezigheid van de klant, onjuist afleveradres, het adres kan niet worden gevonden, enz.), zal de bezorger een code van niet-levering doorgeven aan de verkoper en een nota nalaten aan de klant waarin vermeld staat dat de bezorger geprobeerd heeft het pakket te leveren en waarin de procedure voor het afronden van de levering vermeld staat. Als de klant zijn pakket niet afhaalt door zijn identiteitskaart voor te leggen binnen tien (10) dagen na de kennisgeving aan de klant, zal het pakket teruggestuurd worden naar de verkoper. De klantenservice van de verkoper zal contact opnemen met de klant om na te gaan of de klant wil dat het pakket opnieuw wordt geleverd of terugbetaald wil worden.

De goederen zijn vanaf het afronden van de levering de verantwoordelijkheid van de klant.

 

ARTIKEL 6 Garanties

6.1. Het recht van de klant om van mening te veranderen

De klant kan vanaf de datum waarop deze een bestelling plaatst, de bestelling annuleren voor één of meer van de goederen uit deze bestelling en de terugbetaling ervan vragen onder voorbehoud van de hierna vermelde bepalingen.

Als de klant een bestelling met betrekking tot bepaalde goederen wil annuleren, heeft de klant dertig (30) dagen de tijd vanaf de levering van de goederen om dit te doen, zonder dat de klant daarvoor een reden moet opgeven.

De annuleringsperiode verstrijkt dertig (30) dagen na de dag waarop de klant, of een door de klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft genomen.

Om de bestelling te annuleren stuurt de klant de bestelde producten terug door de instructies op te volgen die zijn aangegeven op het retourlabel in het geleverde pakket en die hierna worden beschreven. Als de klant het retourlabel verliest, kan de klant contact opnemen met de klantenservice door gebruik te maken van het vooraf ingevulde formulier:  Neem Contact met ons op via de website www.billabong-store.nl sectie klantenservice of door te schrijven naar  support@billabong-europe.zendesk.com

1. Na te hebben gecontroleerd of aan de retourvoorwaarden is voldaan, moet de klant de geretourneerde producten zorgvuldig verpakken in een verpakking van zijn keuze en ervoor zorgen dat de verpakking goed is gesloten met plakband.

2. Het retourlabel in de geleverde verpakking moet op de verpakking met de geretourneerde goederen worden bevestigd.
In het geval dat de geretourneerde goederen uit verschillende bestellingen komen, moet de klant alle verschillende retourlabels die aanvankelijk in de geleverde verpakkingen waren meegeleverd, op het retourpakket bevestigen.

3. De producten die door de klant aan de verkoper worden geretourneerd, moeten worden geadresseerd aan:

MAGAZIJN 16
Service Retour
OUDEDIJK 1 - KAAI 1548
9130 KALLO
BELGIE

De klant kan een vervoerder van zijn keuze gebruiken.
De transportkosten van het retourpakket aan de verkoper blijven voor rekening van de klant.

De verkoper zal de klant terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In ieder geval zal de klant geen kosten moeten betalen voor de terugbetaling.

De verkoper zal de klant binnen twee (2) tot drie (3) dagen (variabele termijn afhankelijk van de bank) terugbetalen nadat de verkoper de geretourneerde goederen heeft ontvangen of nadat de klant het bewijs heeft geleverd dat de goederen zijn geretourneerd, afhankelijk van welk van de twee het vroegst is.

De annulering van de bestelling door de klant wordt alleen in aanmerking genomen als de goederen waarvoor de klant de terugbetaling van de verkoper vraagt, binnen de bovenvermelde termijn van dertig (30) dagen aan de verkoper geretourneerd werden.

De verkoper kan op de vergoeding een bedrag in mindering brengen wegens waardevermindering van geleverde goederen, indien de waardevermindering het gevolg is van onnodige afhandeling door de klant.
 

6.2 Terugsturen van online bestellingen naar de winkel

De klant heeft dertig (30) dagen de tijd vanaf de datum van levering / afhalen van de producten die op de website zijn gekocht, om de bestelde producten onder de volgende voorwaarden te retourneren:

Het verzoek van de klant wordt alleen in aanmerking genomen als:

 • het product, waarvan de omruiling of terugbetaling door de klant wordt gevraagd, wordt teruggebracht naar een winkel van de verkoper die gevestigd is in het land van de levering van de bestelling en die deelneemt aan het ‘Omruil’-netwerk binnen de bovengenoemde periode;
 • het product niet gepersonaliseerd is op verzoek van de klant;
 • het geretourneerde product niet beschadigd of ongeschikt is voor wederverkoop; 
 • het geretourneerde product op het moment van de retourzending vergezeld is van het aankoopbewijs.

Als aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, zal de verkoper als volgt de artikelen omruilen of terugbetalen.

De aankoopwaarde van de teruggezonden producten zal, naar keuze van de klant:

 • Direct in rekening worden gebracht op de nieuwe aankoop door de klant van een product van de merken die eigendom zijn van de verkoper. Als de waarde van het geretourneerde product groter is dan de waarde van het nieuw aangekochte product, kan het verschil resulteren in terugbetaling op de creditcard die gebruikt werd voor de oorspronkelijke transactie.
 • Kan er een voucher worden afgegeven voor het geretourneerde product (zie artikel 3.4). 
 • Kan er volledig worden terugbetaald op de creditcard die voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt.

6.3 Wettelijke garantie voor non-conformiteit van de Producten

De klant heeft verschillende wettelijke rechten met betrekking tot de goederen die defect zijn of niet in overeenstemming zijn met de beschrijving. De klant kan terecht voor juridisch advies bij het Juridisch Loket. Niets in deze Overeenkomst zal de wettelijke rechten van de klant beïnvloeden.

6.4 Commerciële garantie

Wanneer goederen onder een specifieke garantie vallen, worden de termijn en de voorwaarden van de garantie uiteengezet in de beschrijving van de betrokken goederen.

In het kader van een bepaalde garantie moet de klant die het product wil vervangen eerst contact opnemen met de klantenservice voor de instructies die in acht moeten worden genomen met betrekking tot de restitutie van het product, en dit door gebruik te maken van het vooraf ingevulde formulier: Neem Contact met ons op (via de website www.billabong-store.nl - rubriek: klantenservice)

6.5 Beschadigde, niet-conforme, gebrekkige goederen of goederen met verborgen gebreken

In geval van een zichtbaar gebrek aan het product, zoals een product dat visueel beschadigd is door een fabricagefout of een fout van de verkoper, kan de klant vragen om een omruiling of terugbetaling van het product, onder de voorwaarden voorzien in het artikel [6.2] ‘Terugsturen van online bestellingen naar de winkel’ (met uitzondering echter van de voorwaarde dat het teruggezonden product niet opzettelijk is beschadigd of ongeschikt is gemaakt voor wederverkoop).

Na dertig (30) dagen moet de klant die een product wil retourneren vanwege zijn gebreken, fout van de verkoper niet-conformiteit of verborgen defect, contact opnemen met de klantenservice voor instructies via het vooraf ingevulde formulier: Neem Contact met ons op (via de website www.billabong-store.nl - rubriek: klantenservice)

De klant die de klantenservice informeert over zijn claim dat er sprake is van een verborgen defect, een niet-conformiteit of een defect dat van invloed is op het gekochte product om een wettelijke garantie af te dwingen, zal worden gevraagd om het betreffende product terug te sturen. De transportkosten voor deze terugbetaling zullen aan de klant worden terugbetaald zodra de klant via het vooraf ingevulde formulier contact heeft opgenomen met de klantenservice voor de te volgen procedure, en als het betrokken product verzonden wordt onder standaardleveringsvoorwaarden.

 

ARTIKEL 7 Aansprakelijkheid

Als de Verkoper deze Overeenkomst niet nakomt, zal de Verkoper aansprakelijk zijn voor verlies of schade die de klant lijdt als een voorzienbaar gevolg van de schending van de Overeenkomst door de Verkoper, opzet of grove nalatigheid.  De verkoper is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die niet kan worden voorzien. Verlies of schade is te voorzien als het een duidelijk gevolg is van de schending door de verkoper of als het door de partijen werd overwogen op het moment dat de bestelling werd geplaatst.

De verkoper levert enkel goederen voor huishoudelijk en privégebruik. Daarom is de Verkoper niet aansprakelijk ten opzichte van de klant voor winstderving, verlies van zaken, zakelijke kansen of bedrijfsonderbreking

De verkoper is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige schade die de klant lijdt ten gevolge van het niet of laat nakomen door de verkoper van een van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst die wordt veroorzaakt door een handeling of gebeurtenis buiten zijn redelijke controle.

Als een handeling of gebeurtenis buiten de redelijke controle van de verkoper plaatsvindt die van invloed is op de nakoming van de verplichtingen van de verkoper over deze Overeenkomst: a) zal de verkoper zo snel mogelijk contact opnemen met de klant om dit te melden; en b) en zal de uitvoeringstermijn worden verlengd voor de duur van de gebeurtenis die buiten de redelijke controle van de verkoper valt. In dergelijke omstandigheden zal de verkoper een nieuwe leverdatum regelen wanneer de gebeurtenis waarover hij redelijkerwijs geen controle heeft, voorbij is.

De klant kan elke bestelling annuleren die wordt beïnvloed door een gebeurtenis die buiten de redelijke controle van de verkoper valt en die langer dan dertig (30) dagen heeft geduurd en een volledige terugbetaling ontvangen van alle bedragen die aan de verkoper zijn betaald met betrekking tot goederen waarop die bestelling betrekking heeft en die niet zijn geleverd.

 

ARTIKEL 8 Elektronische handtekening, bewijs en elektronische opslag

De online bekendmaking door de klant van het nummer van zijn bankpas en de definitieve bevestiging van de bestelling is een bewijs van de integriteit van de bestelling, de klant moet dus de volledige waarde van de bestelling betalen.

De verkoper zal zo lang als redelijkerwijs nodig is alle bestelformulieren, bevestigingen en facturen opslaan op een betrouwbaar en duurzaam medium om er een integrale en duurzame kopie van te bewaren.

In het geval dat de klant op de hoogte wordt gesteld van frauduleus gebruik van zijn bankpas door een derde, dient de klant de verkoper zo snel mogelijk op de hoogte te stellen door een e-mail naar de klantenservice te sturen, met vermelding van het nummer van de betrokken bankpas en de datum van de bestelling, en met bewijs van identiteit. Het verstrekken van deze informatie geeft de klant geen recht op schadevergoeding, noch op enige verplichting van de verkoper om de klant terug te betalen. Waar van toepassing kan de klant om compensatie of terugbetaling vragen bij de bank die zijn bankpas heeft uitgegeven, in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving en met de voorwaarden van het contract tussen de klant en de bank.
 

 

ARTIKEL 9 Gegevensbescherming

Ons privacybeleid is van toepassing op de verwerking van eventuele persoonsgegevens door ons in verband met de Overeenkomst en is hier te vinden.

 

ARTIKEL 10 Algemeen

10.1  De klant kan zijn rechten of verplichtingen uit deze Overeenkomst slechts aan een andere persoon overdragen, als de verkoper schriftelijk met een dergelijke overdracht instemt. De verkoper kan zijn rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst te allen tijde overdragen, de klant geeft hiervoor bij voorbaat toestemming.

10.2 Deze Overeenkomst is tussen de verkoper en de klant. Geen enkele andere persoon heeft enig recht om een van de voorwaarden ervan af te dwingen.

10.3 Elk van de artikelen in deze Overeenkomst is afzonderlijk van toepassing. Als een rechtbank of relevante autoriteit beslist dat een van deze rechtzaken onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige leden volledig van kracht.

10.4 Als de verkoper niet aandringt op de strikte uitvoering van enige van de verplichtingen van de klant uit hoofde van de Overeenkomst, of als de verkoper zijn rechten niet afdwingt jegens de klant, of als de verkoper dit vertraagt, betekent dit niet dat de verkoper afstand heeft gedaan van zijn rechten jegens de klant en niet dat de klant deze verplichtingen niet hoeft na te komen. Indien een verkoper afstand doet van zijn rechten onder deze Overeenkomst, zal hij dit alleen expliciet en schriftelijk doen. Een verklaring van afstand door de verkoper met betrekking tot een verzuim van de klant houdt geen verklaring van afstand in met betrekking tot een later verzuim.
 

ARTIKEL 11 Contact opnemen met ons

Schrijf ons:U kunt ons een e-mail sturen door hier te klikken: Neem Contact met ons op via het volgende e-mailadres support@billabong-europe.zendesk.com
Of bel ons: gebruik het gratis telefoonnummer van de klantenservice:  +31 10 310 4206

Opening Hours:

Maandag t/m donderdag van 9:00 tot 12:30 uur / 13:30 tot 18:00 uur*
Vrijdag van 9:00 tot 12:30 uur / 14:00 tot 16:15 uur*

Laatste wijziging: 10.2022
 

Kies uw regio

selecteer land