Meteen naar de inhoud
Klantenservice Billabong Crew Terms & Conditions

VOORWAARDEN DC CREW

Ingangsdatum: januari 2021

LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR. DOOR DEEL TE NEMEN AAN HET LOYALITEITSPROGRAMMA BILLABONG CREW, ERKENT U DAT U ALLE VOORWAARDEN DIE HIERIN WORDEN BESCHREVEN EN ALLE VOORWAARDEN DIE DOOR MIDDEL VAN VERWIJZING ZIJN OPGENOMEN, HEEFT GELEZEN EN DAT U ERMEE INSTEMT GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE VOORWAARDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, KUNT U NIET DEELNEMEN AAN BILLABONG CREW.

Het loyaliteitsprogramma Billabong Crew (hierna "Billabong Crew") is een klantloyaliteitsprogramma dat door NA PALI SAS/Boardriders Europe en haar dochterondernemingen in Europa ("Boardriders", "Bedrijf", "we" of "ons") wordt aangeboden aan klanten die aan de onderstaande vereisten voor deelname voldoen. Billabong Crew is online geldig op de website www.billabong.com in Duitsland, Oostenrijk, België, Frankrijk met inbegrip van Monaco, Italië, Luxemburg, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zweden, Zwitserland, Spanje, Nederland, Denemarken en Finland (hierna de "Sites") en bij de deelnemende Boardriders en Billabong winkels die eigendom zijn van het bedrijf (lijst beschikbaar op de Store Locator op www.billabong.com) (hierna de "Winkels").

Wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt op de Billabong-website, wordt u automatisch ingeschreven in Billabong Crew. Door een account aan te maken en/of u in te schrijven in Billabong Crew, gaat u akkoord (of, als u minderjarig bent, heeft u toestemming van uw ouder of wettelijke voogd) om deel te nemen aan Billabong Crew. Door deel te nemen aan Billabong Crew, wordt u geabonneerd op het ontvangen van berichten van Billabong, waarvan sommige commercieel van aard kunnen zijn.

A. Aanvaarding van de voorwaarden van het lidmaatschap

Het lidmaatschap van Billabong Crew is beschikbaar voor elke natuurlijke persoon die woonachtig is in de hierboven genoemde landen en ten tijde van de inschrijving voor het programma ten minste 18 jaar oud is (of meerderjarig is op de plaats waar hij/zij woonachtig is). Door het indienen van een aanvraag voor het lidmaatschap van Billabong Crew, verklaart u dat u aan deze voorwaarden voldoet. Werknemers, functionarissen, directeuren, agenten en vertegenwoordigers van het Bedrijf komen niet in aanmerking voor het lidmaatschap van Billabong Crew. U dient deze voorwaarden voor het lidmaatschap van Billabong Crew ("Voorwaarden") te lezen en te accepteren, zoals hieronder uiteengezet.

BEHALVE WANNEER EN IN DE MATE DAT DIT WETTELIJK VERBODEN IS, mag het Bedrijf te allen tijde, naar eigen goeddunken, de regels, voorschriften, Beloningen (zoals gedefinieerd in Sectie B hieronder) van Billabong Crew, het in aanmerking komen voor het lidmaatschap of enig ander kenmerk van Billabong Crew wijzigen, beperken of aanpassen, of mag het Billabong Crew te allen tijde naar eigen goeddunken opschorten of beëindigen, zonder u hiervan vooraf op de hoogte te stellen. In een dergelijk geval kunnen uw Punten (zoals gedefinieerd in deel B hieronder) beëindigen of vervallen. Bovendien behoudt het Bedrijf zich het recht voor om uw account en/of uw deelname aan Billabong Crew te beëindigen indien het Bedrijf naar eigen goeddunken vaststelt dat u deze Voorwaarden heeft geschonden, dat u meer dan één (1) Billabong Crew-account heeft, of dat het gebruik van uw account of enige inhoud of materialen die eigendom zijn van het Bedrijf storend, ongeoorloofd, misleidend, frauduleus of anderszins onwettig is.

B. Principe van Billabong Crew

Als Billabong Crew-lid kunt u Billabong Crew-punten ("Punten") verdienen door (i) het aankopen van goederen van het merk Billabong en in aanmerking komende goederen van derden zoals naar eigen goeddunken bepaald door Boardriders (exclusief de aankoop van (elektronische) cadeaubonnen, verzend- en administratiekosten en btw op aankopen) op de Sites en in de Winkels ("In aanmerking komende aankopen"); en (ii) het van tijd tot tijd deelnemen aan door het Bedrijf aangeboden activiteiten om punten te verdienen (bijv. dubbele punten op dinsdag, reageren op een enquête, enz.). Punten die op deze manier worden verdiend, geven u toegang tot geselecteerde beloningen ("Beloningen") zoals naar eigen goeddunken bepaald door het Bedrijf.

C. Lidmaatschap van Billabong Crew

U kunt lid worden van Billabong Crew door ernaar te vragen in een van onze Winkels of door online mee te doen op de Sites. U moet een online gebruikersaccount aanmaken om deel te nemen aan Billabong Crew. De volgende personen worden automatisch ingeschreven in Billabong Crew: 1) personen die zich eerder hebben aangesloten bij het voormalige Billabong Crew-loyaliteitsprogramma via de Billabong Site, voorafgaand aan de lancering van het nieuwe Billabong Crew-loyaliteitsprogramma en 2) personen die zich eerder hebben aangesloten bij het voormalige Billabong-loyaliteitsprogramma via de winkel van Billabong die geheel in eigendom is van Billabong, voorafgaand aan de lancering van het nieuwe Billabong Crew-loyaliteitsprogramma.

Om de meest complete ervaring uit uw Billabong Crew-lidmaatschap te halen, waaronder het ontvangen van exclusieve Billabong Crew-aanbiedingen, raadt het Bedrijf u aan om u te abonneren op het ontvangen van alle Billabong Crew-e-mails. U zult regelmatig e-mails van ons ontvangen. Sommige van deze e-mails zijn marketing-e-mails, als u zich heeft geabonneerd op het ontvangen van dergelijke e-mails, terwijl andere transactie-e-mails zijn die betrekking hebben op uw lidmaatschap van Billabong Crew. Voorbeelden van transactie-e-mails zijn: de welkomst-e-mail, de e-mails met het accountoverzicht, e-mails met verdiende Beloningen of andere mededelingen die ons helpen om uw gebruikersaccount te onderhouden. U kunt zich te allen tijde afmelden voor marketing-e-mails, transactie-e-mails of beide. Als u zich afmeldt voor marketing-e-mails, wordt u niet op de hoogte gesteld van alle Beloningsmogelijkheden waarover u anders zou zijn geïnformeerd als u had ingestemd om marketing-e-mails van ons te ontvangen (bijv. verjaardagsaanbieding en speciale promoties). U heeft nog steeds toegang tot de status van uw loyaliteitslidmaatschap, verdiende Punten en Beloningen door in te loggen op uw account.

U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de door u verstrekte informatie en bent als enige aansprakelijk voor eventuele onjuiste, onvolledige of verouderde informatie. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment een document te vragen om de identiteit van de persoon die zich bij Billabong Crew heeft aangesloten of zich wenst aan te sluiten te bewijzen, in het bijzonder in het geval van twee personen met dezelfde naam.

Slechts één (1) lidmaatschap van Billabong Crew is toegestaan per persoon en e-mailadres. In het geval van een geschil over de eigendom van uw gebruikersaccount, wordt de registratie geacht te zijn gedaan door de geautoriseerde accounthouder van het opgegeven e-mailadres op het moment van inschrijving. In het kader van deze Voorwaarden is de "bevoegde accounthouder" de natuurlijke persoon die door een internetprovider, online serviceprovider of andere organisatie (bijv. bedrijf, onderwijsinstelling, enz.) is toegewezen aan het ingediende e-mailadres en die verantwoordelijk is voor het toewijzen van e-mailadressen voor het domein dat is gekoppeld aan het ingediende e-mailadres. Het lidmaatschap van de Billabong Crew, Punten en Beloningen zijn niet overdraagbaar, persoonlijk en alleen voor persoonlijk, niet-professioneel gebruik. Lidmaatschap, Punten en Beloningen kunnen niet worden toegewezen.

D. Lidmaatschapspunten verdienen

U verdient punten over een periode van 12 maanden vanaf de datum waarop u lid wordt van Billabong Crew en u ontvangt 100 punten bij inschrijving in Billabong Crew. U verdient ook Punten op alle in aanmerking komende aankopen en bij deelname aan andere speciale programma's en promotionele aanbiedingen die Billabong of haar externe partners zo nu en dan aankondigen. De Punten vervallen twaalf (12) maanden nadat ze op doorlopende basis zijn verdiend.

Punten hebben geen contante, monetaire of reële waarde. Tenzij er een speciale aanbieding van toepassing is, verdient u één (1) Punt voor elke euro (€1) die u uitgeeft (afhankelijk van het land van aankoop) op de Sites of in een Winkel. Punten kunnen in deelbedragen worden verdiend, afhankelijk van de waarde van uw aankoop en zullen naar boven worden afgerond op de volgende euro. Wanneer u een aankoop doet via de Sites, moet u inloggen op uw gebruikersaccount om Punten te verdienen. Wanneer u een aankoop doet in een winkel, moet u uw e-mailadres of andere lidmaatschapsgegevens opgeven om Punten te verdienen op uw aankoop in de winkel. Zo nu en dan kunnen wij, of anderen die met onze toestemming handelen, u op de hoogte stellen van speciale aanbiedingen waarmee u "Bonuspunten" kunt verdienen. Bonuspunten worden toegekend zoals beschreven in de toepasselijke promotieaanbieding en zijn onderhevig aan eventuele aanvullende voorwaarden die in de promotieaanbieding worden vermeld.

Punten worden niet toegekend bij ongeoorloofde of frauduleuze aankopen, noch worden er Punten toegekend als, naar het redelijke oordeel van het Bedrijf, de aangekochte goederen of diensten zullen worden gebruikt voor wederverkoop of commercieel gebruik en eventuele Punten die op dergelijke aankopen worden toegekend, zullen worden verbeurd. Er worden geen Punten verdiend op de volgende artikelen: aankoop van (elektronische) cadeaubonnen, verzendkosten en btw op aankopen.

Er worden geen punten verdiend voor aankopen die op de Sites worden gedaan met de optie voor het afrekenen van gasten. Alle aankopen voorafgaand aan deelname aan Billabong Crew komen niet in aanmerking voor Punten.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de waarde van de Punten te bepalen en vast te stellen. In het geval van een geschil over het aantal Punten dat door een lid is verdiend, kan het Bedrijf naar eigen goeddunken bepalen hoeveel Punten dat lid heeft verdiend. Alle beslissingen van het Bedrijf met betrekking tot de Punten zijn definitief.

E. Lidmaatschapsbeloningen

De Beloningen in het kader van uw lidmaatschap omvatten het volgende:

 • Beloningen:Dit zijn eenmalige coupons die gebruikt kunnen worden voor kortingen op aankopen op de Sites of in de Winkels zoals hieronder beschreven. Het bedrag van uw Beloning wordt bepaald door het totale aantal punten dat u heeft verzameld. Elke 300 Punten = €15 korting op in aanmerking komende aankopen. Beloningen worden toegekend in €15 (of, indien van toepassing, op basis van het land van aankoop als detail in de omrekentabel hieronder), als volgt:
  • Als u 300 of meer, maar minder dan 600 punten verzamelt, heeft u de mogelijkheid om uw punten om te zetten in een Beloning van €15 korting op uw volgende aankoop van €25 of meer.
  • Als u 600 of meer, maar minder dan 900 punten verzamelt, heeft u de mogelijkheid om uw punten om te zetten in een Beloning van €30 korting op uw volgende aankoop van €50 of meer.
  • Als u 900 of meer, maar minder dan 1200 punten verzamelt, heeft u de mogelijkheid om uw punten om te zetten in een Beloning van €45 korting op uw volgende aankoop van €75 of meer.
  • Als u 1200 of meer, maar minder dan 1500 punten verzamelt, heeft u de mogelijkheid om uw punten om te zetten in een Beloning van €60 korting op uw volgende aankoop van €100 of meer.
  • Als u 1500 of meer, maar minder dan 3000 punten verzamelt, heeft u de mogelijkheid om uw punten om te zetten in een Beloning van €75 korting op uw volgende aankoop van €125 of meer.
  • Als u 3000 of meer verzamelt, heeft u de mogelijkheid om uw punten om te zetten in een Beloning van €150 korting op uw volgende aankoop van €200 of meer.
 • Elke Beloning is 12 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte of een ander tijdstip zoals vermeld op de Beloning. Beloningen mogen alleen worden gebruikt voor de aankoop, op de Sites of in de Winkels, van Billabong of andere merken van Boardriders (d.w.z. Quiksilver, Roxy, DC Shoes, ELEMENT, RVCA) waarbij u ook lid bent van het loyaliteitsprogramma. Elke Beloning mag slechts één keer worden gebruikt. Er kunnen beperkingen gelden voor het aantal Beloningen dat in een enkele transactie kan worden gebruikt. Beloningen hebben geen markt- of geldwaarde en zijn niet overdraagbaar.

 

 • Bij een omruiling of terugbetaling van artikelen die zijn gekocht met een voordeel, een klantenkorting of een verjaardagsvoordeel, kan het lid het gebruikte voordeel niet opnieuw gebruiken. Bij een retour van de artikelen worden de verdiende punten van het puntensaldo van de klantenaccount afgetrokken.

 

 • Klantenkorting na je eerste aankoop - 20% korting: Nieuwe leden die deelnemen aan het programma en hun eerste aankoop als lid doen, krijgen 20% korting op hun volgende aankoop als lid. Voor online aankopen: log in op je account om de aanbieding te gebruiken. Voor aankopen in de winkel: bevestig je account met een verkoper in de winkel die de korting zal toepassen op je aankoop. Voor accounts die in de winkel zijn aangemaakt, moet je je e-mailadres bevestigen voordat de aanbieding geldig is. Zodra je e-mailadres is bevestigd kan het tot 24 uur duren voordat het voordeel in je account wordt weergegeven. De korting wordt toegepast op het subtotaal, voordat de verzendkosten worden berekend. De 20% korting kan slechts één keer worden gebruikt en kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd. Andere uitsluitingen kunnen van toepassing zijn. Korting kan niet worden toegepast op eerdere aankopen, noch op de aankoop van cadeaubonnen, e-giftcards, speciale aanbiedingen, technische surf-, skate- en snowproducten en accessoires, speciale collecties en gepersonaliseerde producten. Elke Klantenkorting na je eerste aankoop is gedurende dertig (30) dagen geldig vanaf de afgiftedatum of een ander tijdstip zoals vermeld op de Klantenkorting na je eerste aankoop.

 

 • Verjaardagsaanbieding: Na uw inschrijving in Billabong Crew ontvangt u één keer per jaar aan het begin van de maand waarin u jarig bent een Verjaardagaanbieding voor 20% korting. Elke Verjaardagsaanbieding is gedurende dertig (30) dagen geldig vanaf de datum van uitgifte of een ander tijdstip zoals vermeld op de Verjaardagsaanbieding. De Verjaardagsaanbieding mag alleen worden gebruikt voor de aankoop van Billabong-producten op de Sites of in de Winkels. Elke Verjaardagsaanbieding mag slechts één keer worden gebruikt. Er kunnen beperkingen gelden voor het aantal Aanbiedingen dat in een enkele transactie kan worden gebruikt. Aanbiedingen hebben geen markt- of geldwaarde en zijn niet overdraagbaar.

 

 • Gratis standaard verzending:U ontvangt gratis standaardverzending op alle aankopen die op de Sites worden gedaan.

 

 • Gratis retour: U kunt gratis retourneren op alle in aanmerking komende aankopen die op de Sites worden gedaan.

Sommige Beloningen of Aanbiedingen zijn mogelijk alleen beschikbaar voor inwoners van een bepaald land. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om Beloningen of Aanbiedingen naar eigen goeddunken te vervangen.U ontvangt gratis standaardverzending op alle aankopen die op de Sites worden gedaan. Tenzij anders vermeld door het Bedrijf, kunnen Beloningen en Aanbiedingen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen. Beloningen mogen alleen worden gebruikt voor de aankoop, op de Sites of in de Winkels, van Billabong of andere merken van Boardriders (d.w.z. ROXY, DC SHOES, QUIKSILVER, ELEMENT, RVCA). U kunt Beloningen of Aanbiedingen niet met terugwerkende kracht gebruiken voor eerdere aankopen. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen Beloningen of Aanbiedingen. Als u zich afmeldt voor bepaalde soorten e-mails, bijvoorbeeld e-mails van het Loyaliteitsprogramma, kunt u mogelijk geen Beloningen of Aanbiedingen per e-mail ontvangen, hoewel u uw Beloningen of Aanbiedingen wel kunt bekijken door naar een Winkel te gaan of in te loggen op uw Billabong Crew-account.

Omrekentabel

 

F. Uw account bijwerken

Voor deelname aan Billabong Crew is een e-mailadres en een geldig wachtwoord vereist. U dient uw gebruikerswachtwoord als vertrouwelijk te beschouwen. Iedereen die kennis heeft van zowel uw e-mailadres als wachtwoord kan toegang krijgen tot uw account. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u zich bewust wordt van verlies of diefstal van uw wachtwoord of van onbevoegd gebruik van uw e-mail en wachtwoord. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE ALS GEVOLG VAN HET NIET NAKOMEN VAN DEZE VERPLICHTINGEN.

Het is uw verantwoordelijkheid om uw informatie bij te werken en het Bedrijf op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen door het bewerken van uw gebruikersaccountgegevens. U draagt de volledige verantwoordelijkheid voor alle verouderde, onvolledige of onnauwkeurige informatie. Onder geen enkele omstandigheid kan het Bedrijf aansprakelijk worden gesteld in het geval dat u geen Punten, Beloningen of Aanbiedingen ontvangt als gevolg van verouderde, onvolledige of onnauwkeurige informatie.

U kunt uw gebruikersaccount sluiten door een e-mail te sturen naar privacy.EU@boardriders.com.

G. Frauduleus gebruik van Billabong Crew

Elke fraude, poging tot fraude of diefstal op de Sites of in een Winkel, elk onrechtmatig of ongepast gebruik van Billabong Crew, elk abnormaal hoog aantal transacties die gedurende één of meerdere dagen blijken te zijn verricht, elk betalingsincident of meer in het algemeen elke schending door u van deze Voorwaarden zal leiden tot de automatische schorsing of permanente deactivering van uw lidmaatschap van Billabong Crew. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om uw account, Billabong Crew en/of Beloningen op te schorten of te deactiveren en u heeft geen recht om enige compensatie te eisen. Bovendien zullen alle Punten die in strijd met deze Voorwaarden of door misbruik of frauduleus gebruik zijn verkregen, worden geannuleerd zonder enige vorm van compensatie.

H. Wijziging, storing of onderbreking van Billabong Crew

BEHALVE WANNEER EN IN DE MATE DAT DIT WETTELIJK VERBODEN IS, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het Bedrijf behoudt zich ook het recht voor om de aangeboden Beloningen te wijzigen, alsmede om Billabong Crew te wijzigen of op te schorten.

Het Bedrijf is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor alle gevolgen, direct of indirect, van eventuele tekortkomingen van Billabong Crew. Geen enkele wijziging, intrekking of storing van Billabong Crew geeft u recht op schadevergoeding. Indien Billabong Crew wordt geschorst, zijn de verdiende punten mogelijk niet meer geldig of worden ze niet meer gehonoreerd door het Bedrijf, naar eigen goeddunken van het Bedrijf.

DOOR DEEL TE NEMEN AAN BILLABONG CREW ERKENT U DAT BILLABONG CREW, DE BELONINGEN, AANBIEDINGEN EN DE SITES WORDEN AANGEBODEN OP BASIS VAN "ZOALS HET IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE OF VOORWAARDE, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GEEFT HET BEDRIJF GEEN GARANTIE DAT: (A) DE SITES, BILLABONG CREW, DE BELONINGEN OF AANBIEDINGEN AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN; (B) DE TOEGANG TOT DE SITES OF BILLABONG CREW ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN; (C) DE KWALITEIT VAN DE SITES, BILLABONG CREW, DE BELONINGEN OF AANBIEDINGEN AAN UW VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN; EN/OF (D) EVENTUELE FOUTEN OF GEBREKEN OP DE SITES, OF MET BETREKKING TOT BILLABONG CREW, DE BELONINGEN OF AANBIEDINGEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

DEELNAME AAN BILLABONG CREW GEBEURT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO EN MET UW INSTEMMING DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTER, ELEKTRISCH SYSTEEM, DRAADLOZE ROUTER OF COMMUNICATIEAPPARAAT, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN DERGELIJKE ACTIVITEITEN. HET BEDRIJF AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN COMPUTERVIRUS OF ANDERE SOORTGELIJKE SOFTWARECODE DIE OP UW COMPUTER WORDT GEDOWNLOAD VAN DE SITES OF IN VERBAND MET BILLABONG CREW. HET BEDRIJF ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES DAT U ZOU KUNNEN LIJDEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN UW WACHTWOORD OF ACCOUNT DOOR IEMAND ANDERS, MET OF ZONDER UW MEDEWETEN.

Kies uw regio

Noord en Zuid-Amerika

  APAC/AZIË

   Europa

    FAQ

    In dit gedeelte vind je gelijk een antwoord op de meest gestelde vragen.